یادی از گذشته

                             

سه روزگی      سه روزگی                  یک ماهگی                    من در یک ماهگی

 

                                      

2 ماهگی       دو ماهگی                   4 ماهگی       اولین سواری با روروک در 4 ماهگی

 

                              

5 ماهگی             5 ماهگی          8 ماهگی       8 ماهگی من در حرم امام رضا

       

   غذا خوردن       اولین غذا خوردن من در 6 ماهگی              نشستن من                اولین نشتن های من در 6 ماهگی

 

نحوه خوابیدن من

خوابیدن                   خوابیدن


خندیدن من                               کلاه پوشیدن من بعد از حمام

خندیدن                       کلاه من

                          من که عینک دایی محسن پوشیدم        

                                             عینک دایی               

/ 0 نظر / 18 بازدید