تولد

سام مامان در نیمه های شب سی ام بهمن ماه یک هزارو سیصدو هشتادو هفت در یک شب سرد زمستانی حال وهوای خانه ما را بهاری کرد .خیلی دوست دارم مامانی من.قلبقلبقلب

 

                                                         سام در بدو تولد

                                                         

/ 1 نظر / 36 بازدید

بسيا ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر [گریه]