گریم صورت سام در روز کودک

این عکس از پست قبلی جا مونده

سام صورتش را در مهد گریم کرد  و به قول خودش موش شده بود .

هیچ چیز تو دهنش نمی کرد که نکنه پاک بشه.شب هم وقتی من صورتش و می خواستم بشورم کلی گریه و زاری کردگریهگریهگریه بالاخره به هر ترفندی بود با کمک بابا مجتبی صورتشو شستیم.نیشخند

البته این عکس 2 ساعت بعد از گریمه چون یادم رفته بود ازش عکس بگیرم.

 

گریم صورت

 

/ 2 نظر / 134 بازدید

بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد[شرمنده][شکست][وحشتناک][گریه]